• Bilet turystyczny normalny - 10 zł
 • Bilet turystyczny ulgowy - 6 zł
 • Bilet rodzinny (dwoje dorosłych + troje dzieci do lat 16 ) - 25 zł
 • Bilet imprezowy (imprezy plenerowe ujęte w kalendarzu imprez ME) - 6 zł, pół godziny przed zakończeniem imprezy obowiązuje bilet spacerowy  - 2 zł
 • Bilet szkolny zbiorowy (dla dzieci i młodzieży szkolnej) - 5 zł
 • Opłata za przewodnika (dla zorganizowanych grup przedszkolnych) - 4 zł
 • Opłata za zwiedzanie bez przewodnika (dla zorganizowanych grup przedszkolnych)-  bezpłatnie
 • Fotografowanie i filmowanie profesjonalne,  okolicznościowe we wnętrzu - 50 zł ( jeden obiekt – Krobielewo) + bilet spacerowy – 2 zł
 • Fotografowanie i filmowanie profesjonalne, okolicznościowe w plenerze 25 zł + bilet spacerowy - 2 zł

Uwagi:

Sezon letni trwa od  V do IX
Zwiedzanie obiektów z przewodnikiem  od V do IX o pełnych godzinach, ostatnie wyjście o 15.30
Zwiedzanie obiektów  z audioprzewodnikiem, ostatnie zwiedzanie o 15.00 (zwrot audioprzewodnika do 16,30)
Od godziny 16.00 obowiązuje bilet ulgowy  (6 zł) bez możliwości skorzystania z audioprzewodnika i przewodnika)
Pobyt turystów na terenie Muzeum do godziny18.00
W poniedziałek wstęp na teren Muzeum jest bezpłatny
Zabrania się fotografowania i wideofilmowania wnętrz ekspozycji i sal wystawowych do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Dyrektora Muzeum.

Ceny biletów wstępu do muzeum - sezon zimowy (miesiące X- IV):

 • Bilet turystyczny normalny - 8 zł
 • Bilet turystyczny ulgowy - 6 zł
 • Bilet rodzinny (dwoje dorosłych + troje dzieci do lat 16 ) - 25 zł
 • Bilet imprezowy (imprezy plenerowe ujęte w kalendarzu imprez ME) - 6 zł, pół godziny przed zakończeniem imprezy obowiązuje bilet spacerowy  - 2 zł
 • Bilet szkolny zbiorowy (dla dzieci i młodzieży szkolnej) - 5 zł
 • Opłata za przewodnika (dla zorganizowanych grup przedszkolnych) - 4 zł
 • Opłata za zwiedzanie bez przewodnika (dla zorganizowanych grup przedszkolnych) bezpłatnie
 • Fotografowanie i filmowanie okolicznościowe we wnętrzu ( jeden obiekt – Krobielewo) - 50 zł  + bilet spacerowy- 2 zł
 • Fotografowanie i filmowanie profesjonalne okolicznościowe w plenerze - 25 zł + bilet spacerowy- 2 zł
 • Bilet spacerowy - 2 zł

Uwagi:

Sezon zimowy trwa od  X do IV
Zwiedzanie obiektów z przewodnikiem  od X do IV o pełnych godzinach, ostatnie wyjście o 14,00
Pobyt turystów na terenie Muzeum do godziny 17.00
W poniedziałek wstęp na teren Muzeum jest bezpłatny
Zabrania się fotografowania i wideofilmowania wnętrz ekspozycji i sal wystawowych do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Dyrektora Muzeum.

Bilety ulgowe i bezpłatne
1.    BILETY ULGOWE.
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 160; poz. 994) ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:
a)    uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
b)    osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
c)    nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
d)    osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
e)    kombatantom
f)    Okazicielom kart:
- Karta Dużej Rodziny
- Lubuska Karta Dużej Rodziny
- Zgrani Zielonogórzanie 50 +
Karty uprawniają do 50% ulgi na zwiedzanie skansenu.
Karty nie są honorowane podczas imprez plenerowych organizowanych przez Muzeum

2.    WSTĘP BEZPŁATNY.
 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 160; poz. 994) całkowite zwolnienie od opłat za wstęp do Muzeum przysługuje:
a)    osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”;
b)    pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
c)    członkom Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce
d)    członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
e)    posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
f)    dzieciom do lat 7;
g)    Piloci wycieczek i opiekunowie grup  (1 osoba na 10 uczniów)
3.    Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:
a) legitymacje szkolne, studenckie
b) legitymacje emeryta-rencisty;
c) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
d) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 3 pkt 1c i § 3 pkt 2b;
e) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 3 pkt 1d i § 3 pkt 2a;
f) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
g) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
h) Karta Polaka;
i) dokumenty potwierdzające wiek;
j) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 3 pkt 1a–c, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Informacje o cenach lekcji muzealnych, warsztatów, imprez popołudniowych udzielane są drogą telefoniczną lub mejlową.