Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, nawiązując do leśnej specyfiki regionu i bogatych tradycji łowieckich postanowiło prezentować tę część naszej kultury. Współpraca z kołami łowieckimi, Komisją Kultury Łowieckiej oraz całą rzeszą pasjonatów zaowocowała powstaniem saloniku myśliwskiego Włodzimierza Korsaka oraz sali dydaktycznej zlokalizowanych ta renie Zagrody Kamiennej. Przeprowadzono również wiele wspólnych działań - nasi Myśliwi chętnie włączają się w przedsięwzięcia kulturalne organizowane w Muzeum.

Fenomen kultury łowieckiej

Ziemia Lubuska chlubi się  największym procentem zalesienia powierzchni w kraju. Zasługą takiego stanu rzeczy jest prawidłowo realizowana polityka nasadzeń – jeszcze przed wojną- ale także klimatyczne przygotowanie terytorium nad Odrą, Nysą i Wartą do szybkich przyrostów lasów szpilkowych, liściastych oraz tych rosnących w pobliżu zbiorników wodnych, rzek, jezior i terenów podmokłych, których na Ziemi Lubuskiej nie brakuje. Wraz z przyrodą rozwijał się biotop pełen zwierząt i ptactwa leśnego i polnego. Małe uprzemysłowienie sprzyjało wzrostowi lasów a niezakłócone środowisko wspierało ilościowy i jakościowy rozwój zwierzyny w tym wiele gatunków łownych zwierzyny grubej,drobnej i ptactwa. Dobrze skonstruowane prawo łowieckie i codzienna łowiecka praktyka miały duży wpływ na kondycję i zasoby lubuskiej kniei. Leśnicy i myśliwi -pospołu- dbali i nadal dbają o równowagę w przyrodzie ale także dzięki realnym planom pozyskiwania, nie doprowadzają do zachwiania tejże chociaż nie ustrzeżono się mało istotnych błędów.Wyginięcie pogłowia zająca zawdzięczamy zbytniemu nadmiarowi zdrowych i corocznie szczepionych lisów. Warunki pogodowe zredukowały polne ptactwo zaś rozwój bobra i norki amerykańskiej przeszedł najśmielsze oczekiwania przyrodników i myśliwych do tego stopnia,że do  niedawna chroniony bóbr będzie redukowany w rejonie Odry i Warty.

         Muzeum przyrodniczo- łowieckie, którego idea powstała w 2011roku ma nam pokazać jak ważnym dla środowiska jest las, zwierzyna w nim zamieszkująca oraz ludzie, dzięki którym prowadzony jest nadzór nad ważnymi dziedzinami gospodarki narodowej jakimi jest leśnictwo,hodowla i ochrona zwierząt łownych ale także pozyskiwanie drewna i produkcja leśna.Dlatego też muzealne plany mają na celu pokazanie związków pomiędzy lasem- przyrodą i człowiekiem,który od lat tutaj mieszkał, polował i stosował coraz bardziej wydajne sposoby urządzania lasu a co za tym idzie także rozwijania przyrody i jej mieszkańców.Powstawanie rezerwatów i terenów ochronnych to wynik zabiegów człowieka służących temu celowi.

         Planując muzeum przyrodniczo-łowieckie chcemy ukazać dorobek etnograficzny „ludzi lasu” a na tym tle przyrodę, której początek wziął się dzięki wielkim przestrzeniom zadrzewionym. Dlatego też planując wystawę,gabinet Włodzimierza KORSAKA, oraz gabinet myśliwego -leśnika chcemy przybliżyć tematykę przyrodniczą społeczeństwu a dzieciom i młodzieży w szczególności.Służyć temu będzie gabinet metodyczny myśliwego,gdzie zgromadziliśmy i nadal wzbogacamy o nowe trofea i spreparowane zwierzęta podstawowe gatunki żyjące na co dzień w naszych lasach. Przekażemy młodzieży wiele informacji na temat biologii zwierzyny, ptactwa oraz gatunków zamieszkujących zbiorniki wodne i liczne jeziora lubuskie.Zaprezentujemy odgłosy przyrody oraz najciekawsze filmy przyrodnicze pogłębiające tematykę i znajomość z otaczającym nas pięknym borem lubuskim. Dlatego też zachęcamy wszystkich do wspierania pomysłu budowy muzeum przyrodniczo- łowieckiego na terenie  Muzeum Etnograficznego w Ochli i na dobry początek prezentujemy listę tych,których już udało się nam przekonać do tej wzniosłej i pięknej idei.Nasze Muzeum będzie pierwszym na Ziemiach Zachodnich muzeum przyrodniczym, gdyż do tej pory nie przewidziano placówki o takim profilu.

         Naszymi dobrodziejami do tej pory stali się:

 • Justyna Kasędra -  Barcikowice Małe.
 • Marlena Parczewska- Tarach – sekretariat Muzeum wOchli.
 • Kazimierz Berus – Koło Łowieckie  - „Wieniec” Budachów.
 • Andrzej Brachmański- Koło Łowieckie „Borówka” ZielonaGóra.
 • Stanisław Domaszewicz- Koło Łowieckie „Leśnik” ZielonaGóra
 • Leszek Dybaś – Koło Łowieckie - „ Bór „ Zielona Góra.
 • Dariusz Joksz  - Wojskowe Koło Łowieckie –„Diana” Sulechów.
 • Kazimierz Klarecki – Koło Łowieckie „Leśnik” LipinkiŁużyckie.
 • Krzysztof Milewski – Koło Łowieckie „Jeleń”Czerwieńsk.
 • Stanisław Gąsiorowski – Koło Łowieckie „Knieja”Zielona Góra.
 • Andrzej Skibiński- Wojskowe Koło Łowieckie „Diana „ Sulechów.
 • Leszek Szewczyk – Koło Łowieckie Ostoja – Niedoradz.
 • Tadeusz Hajdukiewicz- Koło Łowieckie „Leśnik” ZielonaGóra.
 • Janusz Konstańczak – Koło Łowieckie   „Jeleń”   Bojadła.
 • Dionizy Stępniewski – Koło Łowieckie „Bór” Zielona Góra.
 • Marek Taler  -Koło Łowieckie „Dąb” Zielona Góra.
 • Tomasz Szczeciński - Wojskowe Koło Łowieckie „Diana „Sulechów.
 • Jan Olszewski – Koło Łowieckie „Słonka” Zielona Góra
 • Mieczysław Skórzewski – Koło Łowieckie „Jeleń”Czerwieńsk.
 • Tomasz Kotlarz- Koło Łowieckie „Wieniec” Budachów.      
 • Robert Majdecki – Wojskowe Koło Łowieckie „Diana”Sulechów.

 

Jak wynika z powyższego obdarowali nas i wykonali prace koledzy z ponad 10 kół myśliwskich PZŁ i kilka sympatyzujących osób nie związanych osobiście z łowiectwem. To dobitnie zaświadcza,że idea idzie w lud i nadzieje na dalsze rzeczowe wsparcie będą coraz większe a i pracy w samym miejscu muzealnym wystarczy dla wielu. Bardzo liczymy na myśliwych ze środowiska leśników bo przyroda i łowiectwo wiąże się z lubuskimi lasami  z pewnością. Kontaktujmy się w związku z powyższym na telefon 68 / 320 55 35 w sprawie dalszego wsparcia poczynań tych, którym zależy na powstaniu muzeum przyrodniczo- łowieckiego we wspomnianej już pod zielonogórskiej Ochli.

 

JFJ