Rzemiosło:

  • szewstwo: wielopokoleniowy warsztat szewca z Babimostu /zachodnia Wielkopolska/
  • garncarstwo: wolnostojący piec garncarski postawiony /obok zagrody z Jurzyna/ przez Michała Burkowskiego - repatrianta z rumuńskiej części Bukowiny
  • kowalstwo: kuźnia z Kosieczyna /zachodnia Wielkopolska/ wyposażona w narzędzia i urządzenia kowalskie z zachodniej Wielkopolski, Dolnego Śląska i województwa stanisławowskiego
  • stolarstwo, kołodziejstwo, bednarstwo i tokarstwo: warsztaty z Polesia, Wołynia Wielkopolski i Dolnego Śląska
  • tkactwo: warsztat wielkopolski: sprzęty i narzędzia, związane z przygotowaniem osnowy;

Rolnictwo:

  • młynarstwo (m.in. kaszarnia), mleczarstwo, winiarstwo, bogaty zbiór narzędzi i maszyn rolniczych ( od XVIII w.) oraz sprzęt gospodarstwa domowego i przetwórstwa rolno- spożywczego
  • hodowla zwierząt gospodarskich: konie, owce, krowy
  • tradycyjne uprawy: winorośl, wiklina, chmiel, ziemniaki, zboża

Szata roślinna skansenu:

  • dydaktyczna ścieżka przyrodnicza prezentująca zróżnicowanie i bogactwo środowiska naturalnego.