W okresie po II wojnie światowej, w wyniku przemieszczeń etnicznych, na Ziemiach Zachodnich nastąpiło zjawisko zderzenia różnych kultur regionalnych, a co za tym idzie, pojawienia się nowych procesów kulturowych typu: adaptacja, asymilacja, akomodacja a nawet częściowa unifikacja. Uwidoczniły się one w życiu społecznym, a więc i w wytwórczości ludowej.

 

Obecnie Działem Strojów i Tkanin zajmuje się mgr Anna Kamińska