Tematy ścieżek do wyboru dla zwiedzającego:

 • ETNOGRAF ODKRYWCA - Ścieżka skierowana do najmłodszych odbiorców prowadzona wg zasad harcerskiej gry terenowej zwanej podchodami.  Uczestnicy odkrywają "ukryte" zwierzęta np. pod postacią znaków ciesielskich, zwierząt przedstawionych na obrazach, haftach i innych przedmiotach.
 • BUKI MOJE BUKI, JUŻ MI NIE SZUMICIE - Ścieżka po śladach kultury bukowińskiej, obecnej na terenie Województwa Lubuskiego i naszego muzeum.
 • TAJEMNICE STROJU LUDOWEGO - Uczestnicy poznają różnorodność kultury ludowej naszego regionu na podstawie ubiorów, tkanin oraz rozmaitych form zdobniczych.
 • KODY I SZYFRY KULTURY - Na ścieżce, używamy współczesnych porównań ułatwiających nam poznanie codzienności naszych przodków.
 • RZEŹBIĆ KAŻDY MOŻE … - Na tej ścieżce, niezależnie od wieku zwiedzający poznają tajniki sztuki nieprofesjonalnej. 
 • CZŁOWIEK ROŚLINOM WIELE ZAWDZIĘCZA -  Na tej ścieżce szukamy odpowiedzi na pytania o znaczenie roślin w codziennym i świątecznym życiu człowieka. 
 • CO MA PIERNIK DO WIATRAKA - Na ścieżce, w sposób obrazowy i namacalny poznajemy cały cykl produkcyjny podstawowych produktów żywnościowych dawnej wsi.

Ścieżki realizowane przez pracownika naukowego Uniwersytetu Zielonogórskiego Dr Magdalenę Pokrzyńską:

 • MY TUTEJSI… TRADYCYJNA SPOŁECZNOŚĆ WIEJSKA I JEJ PRZEMIANY - Ścieżka prowadzi przez przestrzeń muzeum, ukazując związek poszczególnych jej elementów z modelem tradycyjnej społeczności wiejskiej i jej przemianami. Poprzez ekspozycje muzealne zwiedzający poznaje strukturę i charakterystyczne dla wsi cechy życia społecznego (np. główne wartości uznawane przez grupę,wyobrażenia o „swoich” i „obcych”) oraz procesy w niej zachodzące.
 • MÓJ ŚWIAT. DOM I WIOSKA JAKO MIKROKOSMOS - Ścieżka prezentuje tradycyjną przestrzeń wiejską w kontekście jej doświadczania przez mieszkańców. Uczestnik poznaje podstawowe kategorie przestrzenne i ich znaczenie w kulturze ludowej.
 • JUŻ KUFEREK SPAKOWANY… PODRÓŻ I LUDZIE DROGI W KULTURZE TRADYCYJNEJ - Ścieżka wiąże się z problematyką przestrzennego przemieszczania się ludzi w społeczeństwie tradycyjnym. Wskazuje na wytwory kultury, instytucje społeczne i wzory zachowań specyficzne w kontekście drogi, podróżowania imigracji, ale również na „ludzi drogi” i ich rolę społeczną.
 • TAKI DUŻY, TAKI MAŁY… STAROŚĆ I MŁODOŚĆ W KULTURZE TRADYCYJNEJ - Zabytki, poprzez które wiedzie ścieżka, wskazują na znaczenie wieku człowieka dla jego społeczno-kulturowego funkcjonowania i na kulturowe „progi”otwierające lub zamykające pewien etap życia. Narracja skupia się głównie na sytuacji najstarszego i najmłodszego pokolenia w społeczeństwie tradycyjnym (z odniesieniem do wzorów nowoczesnych).
 • CO W RODZINIE TO NIE ZGINIE - Ścieżka prezentuje rodzinę tradycyjną – jej strukturę i funkcje. W oparciu o zabytki uczestnik poznaje życie człowieka z perspektywy życia rodziny wiejskiej.
 • ŻYWIOŁY OSWOJONE? Ścieżka prowadzi przez elementy przestrzeni muzeum związane z wodą,ogniem i powietrzem. Uczestnik poznaje sposoby wykorzystywania tych żywiołów przez człowieka oraz ich symboliczne znaczenie w kulturze ludowej.
 • CZARY MARY. PRZESĄDY I MAGIA W ŻYCIU CHŁOPA - Ścieżka prowadzi po muzealnej przestrzeni i zabytkach, które były łączone przez dawnych mieszkańców wsi ze sferą magii, a zatem wiązały się ze szczególnego rodzaju aktywnością ludzką. Prowadzący opowiada o różnych formach działań mających charakter magiczny podejmowanych przez chłopów polskich.
 • SKĄD NASZ RÓD? TRADYCJA W POLSCE ZACHODNIEJ - Po II wojnie światowej nastąpiło przerwanie ciągłości życia społecznego na terenach współczesnej Polski zachodniej. Na podstawie zabytków uczestnicy ścieżki poznają zróżnicowanie dziedzictwa kulturowego w woj. lubuskim.
 • KRESY I KRESOWIACY W POLSCE ZACHODNIEJ - Ścieżka prowadzi po zabytkach związanych z kulturą ziem wschodnich Polski międzywojennej. Uczestnicy poznają pojęcie Kresów i Kresowiaka w języku i kulturze polskiej.

 

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa od pn. do pt. w godz. 8.00 – 16.00 pod nr.tel. 68 320 55 35 lub e - mailowo dz.oswiatowy@muzeumochla.pl