Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji PublicznejSzkoła pod Strzechą / Wykłady

W ofercie Muzeum znajduje się cykl wykładów adresowanych do młodzieży, studentów i wszystkich zainteresowanych.

Tematy wykładów:

  • Tradycje etnograficzne regionu ( rzemiosło wiejskie, zajęcia codzienne, itp.)
  • Obrzędowość rodzinna i doroczna
  •  Sztuka ludowa i nieprofesjonalna
  •  Dziedzictwo kulturowe w Lubuskiem: ''Region Kozła'', bukowińskie, tarnopolskie, wileńskie, huculskie"
  • Stroje ludowe w regionie
  •  Religijność ludowa
  • Kres kultury ludowej w kontekście współczesnych przeobrażeń

Zgłoszenia przyjmuje Dział Oświatowy

Kontakt:

Dział Oświatowy
Tel. (0-68) 320 55 35
e-mail: dz.oswiatowy@muzeumochla.pl