W 2012 roku zrealizowaliśmy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następujące zadanie

„Wykonanie toalet wraz z ciągami komunikacyjnymi pod potrzeby osób niepełnosprawnych” – wartość zadania 291.734,15 zł,dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w wysokości 118.070,21 zł.