Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, nawiązując do leśnej specyfiki regionu i bogatych tradycji łowieckich postanowiło prezentować tę część naszej kultury. Współpraca z kołami łowieckimi, Komisją Kultury Łowieckiej oraz całą rzeszą pasjonatów zaowocowała powstaniem saloniku myśliwskiego Włodzimierza Korsaka i sali dydaktycznej. Przeprowadzono również wiele wspólnych działań - nasi Myśliwi chętnie włączają się w przedsięwzięcia kulturalne organizowane w Muzeum.