Muzealnicy:

Dyrektor;  starszy kustosz mgr Irena Lew

Starszy kustosz mgr Barbara Rybińska

Starszy kustosz mgr Irena Soppa

Adiunkt mgr Wiesława  Biernacka

Adiunkt mgr Damian Danak

Adiunkt mgr Marzena Górska

 

Stanowiska związane działalnością muzealną:

Starszy dokumentalista mgr Anna Kamińska

Starszy renowator Alicja Steliga

Starszy renowator Janusz Sudakiewicz

Renowator Andrzej Świrgał

Przewodnik muzealny Barbara Zatwarnicka

 

Specjaliści:

Główny specjalista ds. projektowo - finansowych mgr Renata Reska - Żelek

Specjalista ds. kulturalno - oświatowych mgr Joannna Rybińska 

Specjalista ds. kulturalno - oświatowych mgr Elżbieta Sokołowska

Specjalista ds.kadrowo - płacowych mgr Agnieszka Świgło

Specjalista ds. finansowo - księgowych Marzena Sroka

 

Opiekunowie ekspozycji:

Kwalifikowany opiekun ekspozycji Alicja Królak

 

Księgowość:

Starsza księgowa Maria Zasada

 

Administracja:

Starszy referent mgr Marlena Parczewska - Tarach

Pomoc muzealna Dorota Kasędra

Kierowca Paweł Kasędra

Kierowca Czesław Rybiński

Dozorca Czesław Figas

Dozorca Grzegorz Politowski

Dozorca Bogdan Sarosiek