Dyrektor, starszy kustosz mgr Irena Lew

Zastępca Dyrektora mgr Tadeusz Woźniak

Muzealnicy:

Starszy kustosz mgr Barbara Rybińska

Starszy kustosz mgr Irena Soppa

Adiunkt mgr Wiesława  Biernacka

Asystent mgr Damian Danak

Asystent mgr Marzena Górska

Asystent mgr Robert Pokrzyński

 

Stanowiska związane działalnością muzealną:

Starszy dokumentalista mgr Anna Kamińska

Starszy renowator Alicja Steliga

Starszy renowator Janusz Sudakiewicz

Renowator Andrzej Świrgał

Przewodnik muzealny Barbara Zatwarnicka

 

Specjaliści:

Główny specjalista ds. projektowo - finansowych mgr Renata Reska - Żelek

Specjalista ds. kulturalno - oświatowych mgr Joannna Rybińska 

Specjalista ds. kulturalno - oświatowych mgr Elżbieta Sokołowska

Specjalista ds.kadrowo - płacowych mgr Agnieszka Świgło

 

Opiekunowie ekspozycji:

Kwalifikowany opiekun ekspozycji Alicja Królak

Kwalifikowany opiekun ekspozycji Urszula Sudakiewicz

 

Księgowość:

P.O. Głównej Księgowej Marzena Sroka

Starsza księgowa Maria Zasada

 

Administracja:

Starszy referent mgr Marlena Parczewska - Tarach

Pomoc muzealna Dorota Kasędra

Pomoc muzealna Andrzejewska Mariola

Kierowca Paweł Kasędra

Robotnik gospodarczy  Janusz Blicharski

Robotnik gospodarczy Grzegorz Politowski

Robotnik gospodarczy Bogdan Sarosiek