DYREKTOR
Irena Lew

Zastępca Dyrektora Tadeusz Woźniak

Sekretariat dyrektora
Marlena Parczewska - Tarach
tel. 68 321 15 91 w. 21
fax. 68 321 14 73
e-mail : sekretariat@muzeumochla.pl

PROJEKTY, FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
Renata Reska - Żelek
tel. 68 321 15 91 w. 28
e-mail: renata@muzeumochla.pl

 

PRACOWANIA KONSERWATORSKA

Alicja Steliga
tel. 68 321 15 91 w. 35
e-mail: konserwacja@muzeumochla.pl

 

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

tel. 68 321 11 94
e-mail: ksiegowosc@muzeumochla.pl

Marzena Sroka
tel. 68 321 15 91 w. 30
e-mail: marzena.s@muzeumochla.pl

Maria Zasada
tel. 68 321 15 91 w. 33
e-mail: maria.z@muzeumochla.pl

Kadry
Agnieszka Świgło
tel. 68 321 15 91 w. 24
e-mail: agnieszka.s@muzeumochla.pl

 

_______________________________________________________________________________

DZIAŁY MERYTORYCZNE:

 

  • DZIAŁ BUDOWNICTWA LUDOWEGO

Marzena Górska
tel. 68 320 55 35
e-mail: m.gorska@muzeumochla.pl

 

  • DZIAŁ KULTURY TECHNICZNEJ

Kierownik
Irena Soppa
tel. 68 321 15 91 w. 26
e-mail: kultura_techniczna@muzeumochla.pl

 

  • DZIAŁ STROJÓW I TKANIN

Anna Kamińska
tel. 68 321 15 91 w. 32
e-mail: dz.strojow@muzeumochla.pl

 

  •  DZIAŁ SZTUKI LUDOWEJ

Kierownik
Barbara Rybińska
tel. 68 320 55 35
e-mail: sztuka@muzeumochla.pl

 

  •  DZIAŁ OŚWIATOWY

Kierownik
Joanna Rybińska
tel. 68 320 55 35
e-mail: joanna@muzeumochla.pl

Elżbieta Sokołowska
e-mail: dz.oswiatowy@muzeumochla.pl

Damian Danak
tel. 68 321 15 91 w.29
e-mail: promocja@muzeumochla.pl

Imprezy na zamówienie, zgłoszenia na lekcje muzealne, wynajęcia sal i obiektów:
Joanna Rybińska
tel. 68 320 55 35 lub 784 983 486
tel. 68 321 15 91 w. 50
e-mail: joanna@muzeumochla.pl

Promocja, multimedia:
Damian Danak
tel. 68 321 15 91 w.29
e-mail: promocja@muzeumochla.pl

 

  • BIBLIOTEKA, ARCHIWUM

Wiesława Biernacka
tel.  68 321 15 91 w. 27
e-mail: biblioteka@muzeumochla.pl