Zapraszamy na wyjątkowy koncert muzyki klasycznej w stodole z Siecieborzyc. Muzyka ludowa za sprawą m.in. Vivaldiego i Telemanna docierała na europejskie salony. Tym razem spróbujemy odwrócić kierunek i sprawdzić czy w tych stylizowanych kompozycjach uda nam się wskrzesić energię pierwowzorów.
 
 Stodoła z Siecieborzyc godz.19:00
 Wykonawcy:
 Fredrik From – skrzypce, lider
 Jesenka Balic Zunic – wiolonczela da spalla
 Kore
 Joanna Boślak-Górniok – klawesyn, lider
 Program:
 Adam Jarzębski (1590 – 1649)
 Tamburetta
 
 Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)
 Koncert polski B-dur TWV 43:B3
 Polonoise, Allegro, Largo, Allegro
 
 Georg Philipp Telemann
 Koncert polski G-dur TWV 43:G7
 Allegro moderato, Allegro vivace, Largo, Allegro
 
 Antonio Vivaldi
 Koncert G-dur „Alla rustica” RV 151
 Presto, Adagio, Allegro
 
 Antonio Vivaldi
 Koncert wiolonczelowy d-moll RV 407
 Allegro non molto, Largo, Allegro
 
 Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)
 Uwertura e-moll „L’Omphale” TWV 55:e8
 Ouverture, Pastorale, Bourrée, Passepied, Les Jeux, Les Magiciens, Menuet en rondeau
 
 Antonio Vivaldi
 Koncert skrzypcowy g-moll „Lato” RV 315
 Allegro non molto, Adagio, Presto
 
 W naszej historiografii muzycznej uznajemy często Telemanna za najważniejszego przed Chopinem ambasadora muzyki polskiej. Wciąż możemy tak mówić, jeśli mamy na myśli jedną osobe, ale jeszcze wcześniej na miano ambasadorów polskiej muzyki zasłużyli polscy lutniści, którzy wędrowali po Europie. Ich ślady odnajdujemy w archiwach i bibliotekach.
 
 Stodoła z Siecieborzyc godz.20:30
 
 Wykonawcy:
 Michał Gondko – lutnia
 Program:
 Polonica – polskie ślady w europejskich antologiach muzyki lutniowej ok. 1600
 
 Chorea polonica
 Polnische Tänze
 Chorea polonica eiusdem Alberti Dlugoraj
 Cantio polonica
 Fantasia Benedicti De Drusina
 Polnischer Tanz
 
 Villanella Alberti Dlugoraj
 Chorea polonica
 Villanella polonica
 Volte Alberti Ambrosii Dlugoraj
 Chorea polonica
 Chorea polonica Alberti Dlugoraj
 
 A Pollish Vilanell / A Polish Ayre
 Praeludium Diomedis Cato
 Galliarda di Diomede Cato
 Danza polacca
 Caspari Sielicki Poloni Gagliarda
 Finale Alberti Dlugorai
 
 Duda
 Balletto dantichano
 Balletto polacho
 Galiarda
 
 Fantasia Alberti Dlugoraj
 Potorae Königin inn Polen Tantz
 Polnisch Tantz
 Ballo polacco
 
 Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczny są wcześniejsze zapisy drogą mejlową pod adresem: damian.d@muzeumochla.pl lub sekretariat@muzeumochla.pl

Współorganizator: Fundacja Muzyki Dawnej Canor

http://www.nasztelemann.pl/