Zachęcamy do obejrzenia wystawy czasowej „ŻYCIE  LUDU MENTAWAI. Archaiczne źródła i współczesne inspiracje” z cyklu: „Z ziemi zrodzone, rękoma przetworzone”. Wystawa można oglądać do 6 czerwca 2014 roku na sali ekspozycyjnej w budynku administracyjnym muzeum.

Na wystawie prezentowane są zdjęcia Haliny Ratyńskiej i Romana Matulewskiego z wyprawy na Sumatrę w 2011 r. Pokazują one lud, który nadal żyje w zgodzie z naturą i ma znikomy kontakt z wytworami naszej cywilizacji. To rdzenni mieszkańcy wysp Mentawai, którzy żyją, jak ich przodkowie - prowadząc pół koczowniczy tryb życia łowców i zbieraczy. Wystrzegają się nawet współczesnej farmakologii powierzając swoje zdrowie jedynie szamanowi i sile naturalnych leków. To już ostatnie takie plemię na świecie. Ich populacja szacowana jest aktualnie na ok. 64 000.  Obszar, na którym żyje lud Mentawai  został uznany przez UNESCO za strefę chronioną. 

Archipelag Mentawai należy do grupy Wielkich Wysp Sundajskich, leżących 150 km od zachodniego wybrzeża Sumatry. W trakcie wyprawy podróżnicy mieli wyjątkową okazję spędzić 6 dni w wioskach jednego z plemion, mieszkającego na wyspie Siberut. Lud ten znany jest już od początków XVII w., jednak naturalnym i barierami powstrzymującymi kolonizację archipelagu były i nadal są: tropikalny klimat, związane z nim choroby – przede wszystkim malaria, trudny do przebycia las deszczowy porastający strome zbocza i brak atrakcyjnych dla przybysza z zachodu bogactw naturalnych. Ponieważ Archipelag Mentawai jest zlokalizowany w miejscu łączenia się dwóch płyt tektonicznych, jest również bardzo narażony natrzęsienia ziemi i tsunami. Długi okres izolacji stał się wszakże przyczyną znacznej różnorodności biologicznej tutejszego środowiska przyrodniczego. Współcześnie polityka rządu indonezyjskiego zmierza do ucywilizowania „zacofanego” plemienia i zmiany tradycyjnego sposobu życia. W wioskach wspieranych przez władze budowano szkoły, kościoły, szpitaliki i sklepy, zabroniono odbywania szamańskich praktyk, zakazano robienia tatuaży i piłowania zębów. Część mieszkańców pod presją rządu przyjęła nowy sposób życia, inni ukryli się głębiej w lesie.Zwykle młodzi chcą żyć wygodniej, a starszyzna kultywuje dawne obyczaje.
Wystawa pozwala przybliżyć odbiorcom to mało znane plemię, jego warunki  życia,  historię i kulturę. Oprócz zdjęć podróżniczych prezentowane są również oryginalne artefakty – wyroby rękodzielnicze Mentawajów oraz ozdoby i przedmioty codziennego użytku – pokonkursowe prace uczniów zielonogórskich szkół, zainspirowanych kulturą ludu Mentawai.

Kurator wystawy:Wiesława Biernacka

Wystawa czynna od 21 marca 2014 do 8 czerwca 2014

Współpraca: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Zielonej Górze

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego