Drewniane modele łemkowskich cerkwi będzie można obejrzeć na wystawie w Muzeum Etnograficznym w Ochli od 18 maja do 22 czerwca 2014 roku w oborze z Długiego na terenie tzw. „Zagrody Kamiennej”.

Autorem prezentowanych, drewnianych modeli jest Łemko Michał Warchił.Urodzony w 1941 roku w Krempnej w Beskidzie Niskim.  Wiosną 1947 roku zmuszony do opuszczenia rodzinnej wsi, przybył razem z rodzicami na tzw. „Ziemie Odzyskane”– najpierw do Gorzowa, potem do Legnicy, w której mieszka do dziś.  Biografia Pana Michała doskonale oddaje obraz, trudnej historii naszej części Europy. Tęsknota za „małą ojczyzną”z lat dziecięcych, skłoniła artystę do poszukiwania własnej drogi twórczej. Znalazł ją w miniaturowych rekonstrukcjach pięknych cerkwi z Łemkowszczyzny. Wiele z nich można dziś jeszcze zobaczyć w górskim pejzażu Beskidu Sądeckiego, Niskiego oraz na terenie Słowacji. Część obejrzymy tylko na archiwalnych fotografiach,lub w prezentowanych miniaturach. Cerkiew świadczyła nie tylko o wierze, ale także o poziomie kulturalnym i materialnym wioski. Była jej wizytówką. Budowane z drewna, którego w beskidzkich lasach było pod dostatkiem,a o dobry kamień było trudno. Wszystkie miniaturowe rekonstrukcje Michał Warchił wykonał w swoim legnickim mieszkaniu. Wybudowanie jednej zabiera mu ok.200 godzin, czyli miesiąc bardzo intensywnej pracy, wymagającej precyzji i często trudno dostępnych dokumentów.