Kaziuki 2018

KAZIUKI 2018

Niedziela 18 marca

Zapraszamy w godzinach od 11.00 do 16.00

W programie między innymi:

godz. 11.00 – 16.00

Strefa dla dzieci

(namiot przy kasie biletowej)

Prezentacja zabytkowej katarynki

(cały skansen)

Prezentacja ekspozycji stałych i czasowych

( w obiektach na terenie skansenu)

Gastronomia, jarmark rękodzieła i handlowy

(cały skansen)

godz. 11.30 – 15.30

Warsztaty pisankarskie i składania palm

(zagroda kamienna za karczmą, sala ekspozycyjna w Leśniczówce , chata z Zajączka)

godz. 11.30 – 15.30

Warsztaty plastyczne i rzeźbiarskie

(sala ekspozycyjna w Leśniczówce, chata z Zajączka)

godz. 11.30 – 15.30

Przejażdżki bryczką po skansenie

(chata z Potrzebowa)

Prezentacje zespołów artystycznych na scenie plenerowej

11.10 – 11.30 – zespół Sasanka

11.30 – 12.25 – Jerzy Garniewicz – muzyczne opowieści o Wilnie

12.25 – 12.45 – Konkurs dla dzieci i dla każdego “Co wiemy o Kaziukach ?”

12.50 – 13.45 – biesiada z Kapelą Zielonogórską

13.45 – 14.15 – zespół Perły Sonsiadki

14.20 – 14.30 – Konkurs dla dzieci i dla każdego “Co wiemy o Kaziukach ?”

14.30 – 15.50 – biesiada z Kapelą Bajer

 

 Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego