Przyrodnicze spacery edukacyjne

W ramach udostępniania istniejącej i nowo organizowanej ścieżki edukacyjnej na terenie skansenu zrealizowane będą wiosna i jesienią specjalne spacery edukacyjne z warsztatami praktycznymi i konkursami dla uczestników: 2 botaniczne, 2 ornitologiczno-faunistyczne.

Osobami prowadzącymi będą  osoby posiadające  bogate doświadczenie dydaktyczne i ekspercką wiedzę w swoich dziedzinach. Uczestnicy konkursów i warsztatów otrzymają nagrody w postaci książek o tematyce przyrodniczej  oraz drobne  pomoce edukacyjne inspirujące do zainteresowania naturą wokół nas .

– spacer botaniczny ” Śladami dzikich ziół” : proponowany termin 5 VI, czas trwania – ok. 2 godzin, grupa ok. 20 osób, maksymalnie do 30 osób

Podczas spaceru uczestnicy poznają dzikie rośliny jadalne rosnące na terenie skansenu (np. bluszczyk kurdybanek, podagrycznik, pokrzywa, barszcz i inne), ich cechy charakterystyczne oraz siedliska, w jakich rosną. Wybrane rośliny jadalne zostaną zebrane, następnie uczestnicy będą mogli przyrządzić z nich proste dania.

– spacer botaniczny “Poszukiwania darów lasu”: termin wrześniowy (do ustalenia), czas trwania – ok. 2 godzin, grupa ok. 20 osób, maksymalnie do 30 osób

Podczas spaceru uczestnicy poznają leśne pożytki możliwe do zastosowania w kuchni, medycynie naturalnej oraz kosmetyce (np. dziurawiec, wrotycz, chmiel, babka i wiele innych) oraz dziko rosnące rośliny owocujące i grzyby – w przypadku ich obfitości. Dowiedzą się przy okazji o powiązaniach między elementami środowiska.  Podczas mini-warsztatu, zebrane skarby natury zostaną wykorzystane do wykonania maceratów olejowych, syropów i innych preparatów zielarskich.

– 2 spacery ornitologiczno-faunistyczne w obszarze szczególnie cennej ostoi ptasiej na terenie źródliska

Celem tych spacerów jest zapoznanie uczestników z zasadami uprawiania niezwykle interesującego hobby, jakim jest ptasiarstwo czyli amatorskie obserwowanie ptaków, gołym okiem lub przez przyrządy optyczne.  Towarzyszyć temu będzie zgłębianie wiedzy na temat ich wyglądu, głosów, zachowań i biologii, a może zdarzyć się także  okazja do zrobienia ciekawych fotografii. Pragnąc zainteresować uczestników tą formą spędzania wolnego czasu jednocześnie postaramy się przekazać im reguły obserwacji obowiązujące w środowisku miłośników ptaków, aby nie wyrządzać szkody w ich populacjach. Spacery faunistyczne w tak zróżnicowanym terenie pozwolą zapewne na spotkanie również innych przedstawicieli świata zwierząt i zapoznanie się z powiązaniami międzygatunkowymi oraz procesami  ciągłych zmian w środowisku, których znaczenie podkreślają ekolodzy.

Pierwszy proponowany termin: 7 VI 2018, następny – we wrześniu 2018. Czas trwania – ok. 2 godzin, grupa ok. 20 osób, maksymalnie do 30 osób

Udział w 4 w/w spacerach jest nieodpłatny, spacery są realizowane w ramach projektu „Leśna ścieżka edukacyjna ‘Źródliskowe Uroczysko’ ”. Konieczne jest potwierdzenie wybranego terminu z osobami prowadzącymi.

Kontakt: Wiesława Biernacka Tel. 68 321 1591 w.27 lub 697127297