Bezdroża Niepodległej

W niedzielę 9 września o godzinie 14.00 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa zapraszamy na tematyczne zwiedzanie muzealnych ekspozycji z perspektywy wybranych grup etnograficznych, które przyczyniły się do powstania Niepodległej Rzeczypospolitej na początku XX wieku. Chcemy opowiedzieć o historii mieszkańców Bukowiny rumuńskiej, Kresów i autochtonicznego Regionu Kozła. W każdym z tych miejsc w sposób specyficzny kształtowała się polskość, w oparciu o własny folklor w opozycji do sąsiadów: Niemców, Rusinów, Litwinów, Rumunów i innych nacji. Specyfikę regionu lubuskiego stworzyły masowe przesiedlenia ludności po zakończeniu II wojny światowej. Na poniemieckie ziemi przyjechali mieszkańcy z różnych stron II Rzeczypospolitej i innych miejsc zabierając ze sobą w bagażu kulturowym swoją tożsamość, poddaną próbie w nowym otoczeniu. Charakterystyczna mozaika lubuska prezentowana jest w zielonogórskim Muzeum Etnograficznym. Zabytki kultury materialnej i niematerialnej są doskonałym świadectwem czasu przesiedleń, ale sięgają również wcześniejszego okresu początku XX wieku.