Gala Konkursu „Biznes Wrażliwy Społecznie”

W dniu 15 grudnia Wicemarszałek Łukasz Porycki wziął udział w Gali Konkursu „Biznes Wrażliwy Społecznie”, która odbyła się w naszym muzeum. Marszałek Porycki, jako odpowiedzialny za współpracę z podmiotami ekonomii społecznej, w kuluarach serdecznie pogratulował i podziękował przedsiębiorcom z województwa lubuskiego za zaangażowanie w różne formy wsparcia tych podmiotów.„Pokazujemy dobre praktyki firm wspierające daną społeczność lokalną i przyczyniające się do tworzenia z nią relacji. Istotny jest dla Nas aspekt współpracy z podmiotami ekonomii społecznej (m.in spółdzielniami socjalnymi, stowarzyszeniami, fundacjami)”.

Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu „Biznes Wrażliwy Społecznie” jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Jest to już druga edycja konkursu. Nagrodzone zostały dobre praktyki firm z województwa lubuskiego w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 50 dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego.W Gali wzięli również udział prezydenci i burmistrzowie z województwa lubuskiego.