Chłopskie pojazdy zaprzęgowe

W piątek 31 maja o godz. 12.00 serdecznie zapraszamy do stodoły z Sękowa na otwarcie wystawy pt. „Chłopskie pojazdy zaprzęgowe.”
Na wystawie zobaczymy różne typy wozów gospodarczych: miejscowych poniemieckich oraz tych przywiezionych lub o tradycjach kresowych. Kolejną, prezentowaną grupą pojazdów są sanie i sanki. W stodole z Sękowa, zaaranżowano także warsztat budowniczego wozów nazywanego kołodziejem lub stelmachem.