Święto Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli

  •  7 listopada 2019 godz. 10.00 – 13.00 Zagroda kamienna – stodoła z Siecieborzyc, Obora z Chotkowa

               1)  otwarcie wystawy „100 maków na 100 lecie  Niepodległości”
               2)  kreatywne tworzenie flagi polskiej
               3)  prelekcje o historii odzyskania Niepodległości
               4)  prezentacja przygotowanej flagi
               5)  poczęstunek dla dzieci, pamiątkowe zdjęcia

  • 9 listopada 2019 godz. 11.00  – 15.00 
  • Godz. 11.00 – 13.30 Chata ze wsi Łomnica wystawa w domu byłego Powstańca Wielkopolskiego Tomasza Kłysza z Łomnicy obrazującą działania powstańcze w okolicach wsi.

Zagroda kamienna:

  • Godz. 12.00 – 12.30 „Kulturalu ludowa-kultura narodowa” –  wprowadzenie
  • Godz. 12.30 – 12.45 Zwiedzanie wystawy malarskiej  “100 maków na stulecie Niepodległości” wykonanej przez   Katarzynę Żok ze stowarzyszenia Alfiego Kohna “Duży Niebieski Dom”              
  • Godz. 12.45 – 13.15 „Materialne i duchowe dziedzictwo prac Jana Papiny”
  • Godz.13.15 – 13.40  „Historia niepodległości dłutem pisana” – spotkanie z autorem prac rzeźbiarskich Janem  Papiną
  • Godz. 13.40 – 15.00 Oprowadzanie po ekspozycjach muzealnych: „Historia Lubuskiego w kontekście reprezentatywnych kolekcjiI” oraz „Niezależny świat kolorami opisany”
  • Godz. 14.00 –  15.00 Poczęstunek

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny