Konkurs na symbol promocyjny Ziemi Lubuskiej – Reaktywowany

Szanowni Państwo,
w związku z powstałą sytuacją związaną z wirusem SARS-COV-2 Organizatorzy konkursu na Symbol promocyjny Ziemi Lubuskiej informują, że zgodnie z paragrafem 4 ust. 7 Regulaminu Konkursu Na Symbol Promocyjny Ziemi Lubuskiej przedłużają terminu konkursu wskazany w §3 ust. 2 do dnia 21 sierpnia 2020 roku do godziny 12:00.

Prace niezmiennie należy składać w Sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli
w godzinach 8:00-15:00 lub przesłać na adres: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli, ul. Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra z dopiskiem „Konkurs na symbol promocyjny Ziemi Lubuskiej”.
Prace muszą być składane w opakowaniach zamkniętych i nieprzezroczystych. W przypadku wysłania pracy pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do jednostki.
Jednocześnie informujemy, że Komisja Konkursowa dokona oceny prac oraz podejmie decyzję o wyborze zwycięskiego symbolu i przyznaniu nagrody w terminie do 28 sierpnia 2020 roku.
Laureat (w przypadku pracy zbiorowej – Laureaci) Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie o wynikach konkursu oraz sposobie przekazania nagrody. Dodatkowo wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych Organizatorów – www.lcpr.pl, www.lubuskie.pl, www. muzeumochla.pl, www.muzeumlubuskie.pl.


Stwórz symbol promocyjny Ziemi Lubuskiej i wygraj 3 000 złotych!

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli i Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłaszają konkurs na symbol promocyjny Ziemi Lubuskiej.
Konkurs ma na celu wyłonienie symbolu promocyjnego Ziemi Lubuskiej, w formie namacalnej, który będzie wizytówką Ziemi Lubuskiej i będzie stanowił pamiątkę utożsamianą z regionem.
Konkurs potrwa do 20 marca (piątek) 2020 roku, mogą w nim wziąć udział Wytwórcy zamieszkujący województwo lubuskie. Osoby zainteresowane wykonaniem symbolu promocyjnego Ziemi Lubuskiej prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wraz z załącznikami.
Wytwórców zachęcamy do działania i życzymy powodzenia.