20 września 2020 – Bukowiński Festiwal Nauki – edycja specjalna

            W tym roku podczas wydarzenia kulturalnego “U progu jesieni” 20 września 2020 r. odbędzie się po raz pierwszy w Muzeum Etnograficznym Bukowiński Festiwal Nauki – edycja specjalna, wysłuchamy wykładów, które przybliżą nam historię Bukowiny oraz kulturę i życie mieszkańców tego regionu.

Spotkamy się na sali ekspozycyjnej w Leśniczówce o godz. 12.30.

 

Wykłady z serii Bliscy nieznajomi:

dr hab. Krzysztof Nowak (Cieszyn): Czerniowce – miasto historycznego dialogu
dr hab. Helena Krasowska (Warszawa), dr Magdalena Pokrzyńska (Zielona Góra): Biografie Polaków na Bukowinie

 

Bukowiński Festiwal Nauki to przedsięwzięcie popularyzujące naukę. Jego ideą jest wyjście wykładowców poza mury uczelni i instytucji naukowo-badawczych w celu upowszechniania wiedzy poza środowiskiem akademickim. Na formułę Bukowińskiego Festiwalu Nauki składają się dwie serie wykładów popularno-naukowych (zatytułowane Bliscy nieznajomi oraz Kultura – Natura), Bukowiński dyskusyjny klub filmowy, wystawy i panele dyskusyjne, podczas których uczestnicy mają możliwość spotkać się i porozmawiać z artystami lub wysłuchać na żywo relacji świadków historii – ludzi o interesujących biografiach i bogatych doświadczeniach życiowych.

Pomysł na Bukowiński Festiwal Nauki wyrósł z cyklicznych konferencji towarzyszących Międzynarodowemu Festiwalowi Folklorystycznemu Bukowińskie Spotkania – naukowych spotkań o tematyce bukowińskiej, jakie zainicjował na początku lat 90. XX wieku prof. Kazimierz Feleszko. Pomysłodawczyniami i koordynatorkami Bukowińskiego Festiwalu Nauki są Helena Krasowska i Magdalena Pokrzyńska.

Bukowiński Festiwal Nauki rozwija się, goszcząc w coraz to nowych miejscach, od 2019 roku również poza granicami Polski. Miejscowości, w jakich realizowana jest tytułowa impreza popularno-naukowa (do tej pory: Berdiańsk, Bukareszt, Czerniowce, Dzierżoniów, Jastrowie, Lubań, Piotrowce Dolne, Zielona Góra) łączy Bukowina. Część z nich (np. Czerniowce, Piotrowce Dolne na Ukrainie) zlokalizowana jest w tym historycznym regionie. Pozostałe, natomiast, to miejsca zamieszkania migrantów z Bukowiny (w Polsce, Rumunii i Ukrainie). W okolicach tych kultura bukowińska istnieje i jest zauważalna, m. in. dzięki działalności społecznej oraz działalności zespołów artystycznych prezentujących folklor bukowiński.

Tematyka wykładów i dyskusji proponowanych przez organizatorów jest różnorodna. Ale wspólnym elementem poruszanych problemów jest podnoszenie znaczenia detalu, relacji międzyludzkich, aktywności jednostek i funkcjonowania małych grup społecznych i powszedniości dla kształtowania się wielkich procesów i zdarzeń historycznych.

Bukowiński Festiwal Nauki jest wydarzeniem edukacyjnym, które w wielowymiarowy sposób wpływa na integrację społeczną.