18-07-2021 Dobre, smaczne bo Lubuskie

18 lipca 2021 g. 12:00-16:00

Impreza „Dobre, smaczne bo Lubuskie”

Impreza odbędzie się w zabytkowej przestrzeni plenerowej Muzeum.
W poszczególnych zagrodach prezentowane będą potrawy związane z dziedzictwem kulturowym mieszkańców naszego regionu. Uruchomione zostaną zabytkowe piece, w których przygotowywane będą potrawy.

Zaprezentowane zostaną wina regionalne, wyroby z dziczyzny i specjały z gospodarstw agroturystycznych, swoje stoiska przygotują również lubuscy winiarze. Imprezie towarzyszyć będzie kiermasz rękodzieła ludowego i artystycznego oraz występy zespołów folklorystycznych.

Wstęp płatny: bilet imprezowy 8zł

Informacje

Zgłoszenia dla grup zorganizowanych oraz działań artystycznych: j.rybinska@muzeumochla.pl

Zgłoszenia dla wystawców na targi: targi@muzeumochla.pl

Formularz zgłoszenia i regulamin na targi (kliknij i pobierz):

Karta zgłoszenia dla wystawcy. Jarmark “Dobre, smaczne bo Lubuskie”

Regulamin dla wystawcy. Jarmark “Dobre, smaczne bo Lubuskie”