Close
Skip to content

 

Dział Finansowo Ekonomiczny

Kierownik: Renata Reska-Żelek

Dane kontaktowe:

Zadania realizowane przez dział:

Prowadzi całokształt spraw związanych z gospodarką finansową muzeum oraz kadrowo-płacową.


Zrealizowane projekty:

 • Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – II etap (projekt 2 letni 2019-2020) wartość zadania ogółem: 2 028 639,00 PLN, MKIDN 360 000,00 PLN, województwo lubuskie 130 000,00 PLN

 • Uzupełnienie przestrzeni zabytkowej wsi o 2 obiekty architektury drewnianej o konstrukcji szkieletowej charakterystycznej dla regionu lubuskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia (stodoła z Lisowa i młyn wodny z Sądowa). Powierzchnia użytkowa obiektu – 116,35m

 • Wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem obiektów poprzez: połączenie w 1 system w zakresie ochrony p.poż. 22 obiektów i ochrony antywłamaniowej 43 obiektów (roboty instalacyjne – ziemne). Pozwoliło to na dokończenie nowoczesnego systemu ochrony i zabezpieczenie obiektów architektury oraz artefaktów w nich gromadzonych i eksponowanych.

 • Kontynuację zakupu i montażu iglic (instalacja odgromowa) – ochroną objętych będzie kolejnych 18 obiektów. Wszystkie prace zostały objęte nadzorem inwestorskim.
  Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – III etap (projekt 2 letni 2021-2022) wartość zadania ogółem: 1 442 570,00 PLN, MKIDN 600 000,00 PLN, województwo lubuskie 596 027,00 PLN

 • Kontynuacja zadania – Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – III etap:

 • Zagospodarowanie terenu Muzeum poprzez uzbrojenie terenu w sieć kanalizacyjno-wodociągową, jego ogrodzenie.

 • Kontynuacja zadania zabezpieczenia obiektów i zbiorów Muzeum poprzez budowę odernizację systemów ppoż, antywłamaniowego, odgromowego oraz zakup lektronicznego Depozytora Kluczy

 • Modernizacja warsztatu stolarskiego poprzez termomodernizację i wyposażenie pomieszczenia w urządzenia wentylacyjno -filtrujące

 • Rewitalizacja barokowego Pałacu w Ochli wraz z otoczeniem – Centrum Kultur Europejskich – I etap wartość zadania ogółem: 12 313 508,92 PLN, RPO 8 525 989,89 PLN, województwo lubuskie 3 732 325,00 PLN, Muzeum 55 194,03 PLN


Przedmiotem projektu jest rewitalizacja barokowego Pałacu wraz z otoczeniem oraz  wprowadzenie w nich nowych funkcji (społeczna i zdrowotna, gospodarcza, edukacyjna, kulturalna, turystyczna, rekreacyjna, ekologiczna). Będzie to możliwe dzięki podjęciu działań polegających na remoncie, przebudowie, częściowej odbudowie i rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania, budynku Pałacu w Ochli, zagospodarowaniem terenu a także zakup sąsiedniej działki w celu zwiększenia potencjału terenu zewnętrznego pozwalającego na montaż paneli fotowoltaicznych w celu zapewnienia odnawialnych źródeł energii.
Jednocześnie do zakresu projektu wchodzi opracowanie studium wykonalności, przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych wraz z dokumentacją i nadzorem inwestorskim w formule  „zaprojektuj i wybuduj” – rewitalizacja Pałacu, wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych wraz z dokumentacją i nadzorem inwestorskim w formule  „zaprojektuj i wybuduj” – rewitalizacja zagospodarowania terenu, oraz promocja projektu (tablica informacyjna, pamiątkowa, seminarium).

Rozmiar czcionki
Kontrast