Close
Skip to content

 

Dział Badawczo-Naukowy

Kierownik: mgr Marzena Górska 

Dane kontaktowe:

  • 68 321 15 91 w. 27
  • mail: m.gorska@muzeumochla.pl

Zadania realizowane przez dział:

Dział Naukowo-Badawczy zajmuje się gromadzeniem zbiorów z zakresu szeroko pojętej etnografii, opracowywaniem katalogu naukowego i dokumentacją naukową gromadzonych zbiorów, badaniami terenowymi z zakresu budownictwa ludowego i typowaniem obiektów zabytkowych do translokacji na teren muzeum.

Dział prowadzi katalog twórców ludowych, przygotowuje wystawy czasowe i stałe  z zakresu antropologii kulturowej. W obrębie naszych działań znajduje się również opracowywanie scenariuszy tematycznych wydarzeń kulturalnych, opracowywanie ewidencji wyposażenia zagród budownictwa ludowego. Prowadzimy badania naukowe z zakresu działalności muzeum. Przygotowujemy publikacje z zakresu specjalności działu, opracowujemy treści wystąpień dotyczące prowadzonych prac badawczych, bierzemy udział w konferencjach naukowych, spotkaniach tematycznych i wystąpieniach. Zajmujemy się promocją sztuki ludowej, budownictwa ludowego, organizujemy pokazy w zakresie dziedzictwa kulturowego. Przygotowujemy projekty do funduszy zewnętrznych.

Zrealizowane projekty:

  • 2021 rok – Dział zrealizował projekt z MKiDN pt. „Konserwacja dachów krytych gontem w obiektach zabytkowych”.
Rozmiar czcionki
Kontrast