Close
Skip to content

 

Dział Upowszechniania

Kierownik działu: mgr Joanna Rybińska

Dane kontaktowe: 

  • Tel: 784 983 486 , 68 320 55 35   
  • mail: edukacja@muzeumochla.pl

 Zadania realizowane przez dział:

Dział Upowszechniania adresuje swe działania przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Dla nich to organizuje się lekcje muzealne, które są prezentacją wybranych dziedzin kultury ludowej. W trakcie lekcji muzealnej przekazywanie wiedzy o kulturze ludowej dokonuje się poprzez bezpośredni kontakt z zabytkiem pokazywanym w jego naturalnej funkcji.

Lekcje muzealne prezentują różne gałęzie rzemiosła i wytwórczości domowej. Pokazuje się również dawne zajęcia domowe i gospodarskie, wykonywane niegdyś za pomocą prostych narzędzi i sprzętów. Demonstrowanie tych czynności oraz wykonywanie ich przez uczestników pokazu uczy ich szacunku dla pracy, wykonywanej dawniej w trudnych warunkach bytowania na wsi. Tematem lekcji są również wybrane dziedziny sztuki ludowej między innymi wycinankarstwo, pisankarstwo.

Przekazywanie wartości kultury ludowej zaczynamy od najmłodszych, dlatego zapraszamy nawet przedszkolaków. Wszystkie te działania mają podstawowy cel: włączenie do ogólnej edukacji społecznej wychowania poprzez kulturę ludową i jej wartości.

W rezultacie wieloletniej pracy oświatowej powstał kompleksowy program edukacyjny „Szkoła pod strzechą”.

Dział Upowszechniania organizuje plenerowe wydarzenia kulturalne mn. „Dobre, smaczne bo lubuskie”, pozyskuje środki zewnętrzne,  obsługuje ruch turystyczny, dba o czystość obiektów zabytkowych i ogródków.

Zrealizowane projekty:

  • W 2020 roku Dział Upowszechniania zrealizował zadanie pn. “Edukacja poprzez taniec, muzykę i śpiew.”

Dofinansowano  w kwocie  30 000, 00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Wkład własny (ze środków budżetu województwa lubuskiego) : 20 550,00 zł

Całkowity koszt zadania 50 550,00 zł

  • „Kultura bez barier” – projekt oceniony pozytywnie przez Komisję Oceny Wniosków, jednak z powodu ograniczonych środków nie otrzymał dofinansowania.
Rozmiar czcionki
Kontrast