Close
Skip to content

 

Główny Inwentaryzator

Kierownik: Anna Kamińska

Dane kontaktowe:

  • Tel: (68) 321 15 91 wew.34
  • mail: a.kaminska@muzeumochla.pl

Zadania realizowane przez dział:

Główny Inwentaryzator muzealny sprawuje nadzór formalny nad całokształtem działań Muzeum w zakresie pozyskiwania, ewidencjonowania, inwentaryzacji oraz wypożyczania zbiorów poza Muzeum. Jest odpowiedzialny za wdrażanie zasad i procedur związanych z opieką nad zbiorami.

Nadzoruje prawidłowe prowadzenie katalogu naukowego przez Dział Naukowo- Badawczy.

Koordynuje i nadzoruje prace  inwentaryzacyjne przeprowadzane w Dziale Naukowo- Badawczym, zgodnie z wymogami określonymi we właściwych rozporządzeniach.

Załatwia formalności związane z przyjmowaniem depozytów, darowizn oraz muzealiów zaoferowanych do zakupu, jest sekretarzem Komisji Zakupu Muzealiów.

Prowadzi sprawy związane z ruchem muzealiów, tj. wypożyczeń muzealiów do innych instytucji.

Prowadzi sprawozdawczość związaną z muzealiami.

Prowadzi magazyny zbiorów i nadzoruje stan eksponatów na wystawach.

Uzgadnia wartości i ilości zakupionych muzealiów z Działem Finansowo- Księgowym.

Rozmiar czcionki
Kontrast