Close
Skip to content

 

Pracownia Konserwacji

Kierownik: Alicja Steliga

Dane kontaktowe:

Zadania realizowane przez dział:

Zadaniem Pracowni Konserwacji jest zabezpieczanie i konserwowanie muzealiów ruchomych oraz obiektów budownictwa ludowego znajdujących się na terenie Muzeum. Okresowo prowadzone są kontrole stanu zachowania obiektów magazynowych na ekspozycjach oraz depozytach poza Muzeum. Dokonuje się oceny stanu zachowania nowo pozyskanych zabytków. Przygotowywane są projekty na prace renowatorsko-konserwatorskie do funduszy zewnętrznych i koordynuje ich realizację.

Zrealizowane projekty:

Projekty 2019-2022

  • ”Konserwacja dachów w obiektach zabytkowych”- zrealizowany
  • ”Konserwacja dachów krytych gontem w obiektach zabytkowych”- zrealizowany
  • ” Konserwacja dachów krytych strzechą” -zrealizowany
Rozmiar czcionki
Kontrast