Close
Skip to content

Stodoła z Cisowej

Obiekt z końca XVIII wieku.

Prezentowane są tu zabytkowe, mechaniczne sprzęty rolnicze.  W środku zobaczymy: młocarnię – spalinową maszynę oddzielającą ziarna od kłosów, wialnię – urządzenie oczyszczające ziarno od plew i innych zanieczyszczeń, śrutowniki – służące do rozgniatania zboża, łuszczarkę do kukurydzy, kosiarki konne, sadzarki i pompę do transportowania gnojówki na pole. Większość maszyn to miejscowa, przedwojenna fabryczna produkcja.

Rozmiar czcionki
Kontrast