Close
Skip to content

Zagroda z Krobielewa

Tworząca czworobok wielobudynkowa zagroda z Krobielewa nad Wartą stanowi przykład zamożnego gospodarstwa wiejskiego z początku XIX wieku.

Składają się na nią: chałupa, stajnia, obora, stodoła, spichlerz oraz studnia z żurawiem. Wszystkie drewniane, konstrukcji zrębowej. Najstarsza jest chałupa z 1803 roku, stodołę zbudowano w 1808 roku. Najmłodszy był spichlerz, pochodził z 1823 roku nie zachował się jednak w oryginale i obecnie w skansenie stoi jego rekonstrukcja.

Rozmiar czcionki
Kontrast