Close
Skip to content
OCHLA 1 polaczony_jpg

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli

powstało w 1982 roku, ale jego historia sięga lat 60. XX w. W roku 1960 w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze utworzono dział etnograficzny i rozpoczęto zbieranie materialnych zabytków kultury ludowej.

W 1972 roku Urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

zainicjował utworzenie parku budownictwa ludowego. W roku 1973 przeniesiono tam pierwszy obiekt. Był to najstarszy datowany budynek mieszkalny w muzeum – pochodząca z 1675 roku chałupa chłopska z Potrzebowa.

W 1976 roku połączono Zielonogórski Park Etnograficzny w Ochli z działem etnograficznym muzeum w Zielonej Górze, natomiast rok później park, jako oddział muzeum, został udostępniony do zwiedzania. Oprócz chałupy z Potrzebowa można było już zobaczyć wielobudynkową zagrodę przeniesioną z Krobielewa w Zachodniej Wielkopolsce.

Orange Illustration Teacher Appreciation Facebook Post
Orange Illustration Teacher Appreciation Facebook Post (3)
Orange Illustration Teacher Appreciation Facebook Post (5)
chałupa z Królowa
1
1.Dom z Kargowej

Od tamtego czasu

Muzeum znacznie się rozrosło. Dziś to prawie 80 zabytkowych obiektów i ponad dziesięć tysięcy artefaktów prezentowanych na wystawach stałych oraz zgromadzonych w magazynach.

Nasze Muzeum jest specjalistyczną placówką o profilu etnograficznym. Etnografia jest dziedziną nauki, która opisuje kulturę ludową, ale również grupy i zjawiska społeczne, także te współczesne.

Muzeum to instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad zabytkami, w naszym wypadku związanymi z kulturą ludową. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli jest samorządową instytucją kultury Województwa Lubuskiego. Muzeum funkcjonuje w oparciu o następujące działy: Dział Budownictwa, Dział Kultury Materialnej, Dział Strojów i Tkanin, Dział Sztuki, Dział Oświatowy, Dział Administracyjny oraz Dział Księgowy.

Muzeum zajmuje 13 ha,

usytuowane jest w niezwykle urokliwym miejscu u stóp polodowcowych wzniesień nad leśnym źródliskiem. Zabytki architektury ludowej wkomponowano w zastany krajobraz i układ przestrzenny, nawiązując do kształtu wsi. Na terenie Muzeum znajduje się dydaktyczna ścieżka przyrodnicza. Ścieżka prezentuje bogactwo fauny i flory, współzależność środowiska przyrodniczego i kulturowego.

siecieborzyce_środek
10
Chotków
Rozmiar czcionki
Kontrast